ანალიტიკა

სომხეთის მიერ ბრენდების, ღვინოების და სხვა საქონლის მითვისების შედეგად საქართველოს ეკონომიკის დაზიანება

13.07.21 18:15


დღეს ყველა სახელმწიფო განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს საქონლის სახელწოდების, როგორც მათი ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვას.

მაგალითად, საფრანგეთი, მიუხედავად სომხეთის რესპუბლიკისადმი თავისი ხელმძღვანელობის ყველა სიმპათიისა, ირწმუნებოდა, რომ სომხეთმა უარი თქვა ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ალკოჰოლური სასმელებისათვის კონიაკის სახელის გამოყენებაზე. ვინაიდან ტერმინი “კონიაკი” დაცული გეოგრაფიული სახელია. ამ სახელების გამოყენებას არეგულირებს მსო-ს ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების ვაჭრობასთან დაკავშირებული ასპექტების შესახებ ხელშეკრულების 22-ე და 23-ე მუხლები. ამიტომ, „კონიაკი” შეიძლება იყოს მხოლოდ საფრანგეთიდან, ასევე ღვინო ”კახეთი” ან ”ალაზნის ველი” მხოლოდ საქართველოდან.

 

ამასობაში, ბოლო სამი კალენდარული წლის განმავლობაში სომხური კონიაკის ექსპორტის მოცულობამ შეადგინა დაახლოებით 0,5 მილიარდი დოლარი, საიდანაც დაახლოებით 79% - რუსეთში, ” ანუ სახელწოდების” კონიაკის ”გამოყენებაზე უარის თქმა საბოლოოდ დააზიანებს სომხეთის ეკონომიკას და სომეხ მეწარმეებს.

"ზარალის კომპენსაციისთვის", აგრეთვე დამატებითი შემოსავლის უკანონოდ მოსაპოვებლად, ისინი ცდილობენ ფულის შოვნას ღვინისა და სხვა პროდუქტების ქართული სახელების მითვისებით.

 

ამრიგად, კოლოსალური ზიანი ადგება საქართველოს ეკონომიკას. ფული, რომლის შოვნაც შეუძლია ქართველ მწარმოებლებს და რომელიც საბოლოოდ შეიძლება საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და მრეწველობის დასახმარებლად იყოს გამოყოფილი, სომხეთიდან ჩამოსული არაკეთილსინდისიერი უცხოელი ბიზნესმენების მიერ ხდება.

 

უფრო მეტიც, მითვისებული ან, უფრო მარტივად  მოპარული სახელების ღვინოები და სომხეთის რესპუბლიკიდან ფართო გავლით ტრანზიტით გადის საქართველოს ტერიტორიაზე. შედეგად, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, ბოლო 6 თვის მონაცემებით, გამოავლინეს სომხეთიდან ექსპორტიორებისა და ვაჭრების მიერ საქართველოს გეოგრაფიული აღნიშვნების უკანონო გამოყენების უამრავი ფაქტი - ადგილწარმოშობის დასახელებები და სასაქონლო ნიშნები საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე.

 

ოფიცრებმა დაათვალიერეს სადახლოს და ნინოწმინდის საბაჟო პუნქტებში სხვადასხვა ქვეყნის (უკრაინა, რუსეთი, ყაზახეთი, აშშ) გავლით გადაადგილებული მანქანები. საბაჟო ოფიცრების მიერ საქონლისა და ტრანსპორტის შემოწმების შედეგად გაირკვა, რომ სომხეთში წარმოებული ალკოჰოლური სასმელების ეტიკეტი იყო ქართული სახელწოდებით: "KAKHET" და "ALAZANI" (43,632 ბოთლი), ასევე "Chacha" (18,000 ერთეული), 200 კგ პროდუქტს ეწოდა "CHURCHKHELA" და ა.შ.

 

ინფორმაცია სომხეთიდან მოპარული ქართული სახელების პროდუქციის გამოვლენის ფაქტების შესახებ ქვეყნდება სააგენტოს ვებგვერდზე (https://rs.ge/newsArchive-en?newsld=343). აღნიშნულ დარღვევებზე საქმის მასალები გადაეცა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს.

 

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, რეგისტრირებული ადგილწარმოშობის დასახელების ან გეოგრაფიული აღნიშვნის ("კახეთი", "ჭაჭა", "ჩურჩხელა" და სხვ.) გამოყენება აკრძალულია იმ პირების მიერ, რომელთაც არ აქვთ ამ სახელის გამოყენების უფლება ( არა ქართველი, არამედ უცხოელი მწარმოებლების მიერ).

 

გარდა ამისა, კანონი კრძალავს საქონლის შეფუთვას ან წარმოდგენას ისე, რომ მომხმარებელი შეცდომაში შეიყვანოს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო აფრთხილებს, რომ ქართული ღვინისა და სხვა ალკოჰოლური სასმელების კონკურენტული ბაზრის შექმნისა და მომხმარებელთა ინტერესების დასაცავად, აგრეთვე ტრადიციული მეღვინეობის, როგორც კულტურული და ეკონომიკური პრიორიტეტული სფეროს პოპულარიზაციის მიზნით, გეოგრაფიული აღნიშვნების, დასახელების გამოყენება წარმოშობისა და სავაჭრო ნიშნების ექვემდებარება მკაცრ საბაჟო კონტროლს.

 

ამის მიუხედავად, სომეხი მეწარმეები, რომლებსაც სომხეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე აქვთ საწარმოო ობიექტები და აგრძელებენ  თავიანთი პროდუქციის ექსპორტს რუსულ ბაზარზე განაგრძობენ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის ნორმების დარღვევას ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის შესახებ და საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებს. ისინი არა მხოლოდ ეწევიან საქართველოს გეოგრაფიული და სავაჭრო სახელების მითვისებას, არამედ თავიანთ ვებგვერდებზე აქვეყნებენ ინფორმაციას მოპარული სახელებით საქონლის შესახებ.

 

ასე მაგალითად, სომხეთიდან ღიად იპარავს ღვინის ქართულ სახელწოდებებს "პროშიანის კონიაკის ქარხანა". ქარხნის საიტზე https://proshyan.ru/vine/ მეღვინეობის პროდუქტები რუსეთში იყიდება, ღვინოების უმეტეს სახეობებს უკანონოდ ენიჭება ქართული სახელები: "ფიროსმანი", "წინანდალი", "ალაზნის ველი", "მსხალი", "საფერავი", "რქაწითელი", "კახეთი", "კახური" სამეფო და ა.შ. ...

 

აქ მოცემულია შესაბამისი სათაურების ბმულები ქარხნის ოფიციალური ვებ – გვერდიდან:

 

https://proshyan.кг/vine/stolovye/vino-pirosmani-b-p-sl/

 

https://proshyan.ru/vine/stolovye/vino-pirosmani-kr-p-sl/

 

https://proshyan.ru/vine/stolovye/vino-kahuri/

 

https://proshyan.ru/vine/stolovye/vino-tsinandali/

 

https://proshyan.ru/vine/stolovye/vino-rkatsiteli-2/

 

https://proshyan.ru/vine/stolovye/vino-mshali/

 

https://proshyan.ru/vine/stolovye/vino-saperavi/

 

https://proshyan.ru/vine/stolovye/vino-alazanskaya-dolina-krasnoe-p-sl/

 

https://proshyan.ru/vine/stolovye/vino-kahet-p-sl/

 

საკითხავია, რა კავშირშია ქართველი მხატვარი ფიროსმანი ან კახური სოფელი წინანდალი სომხეთის რესპუბლიკასთან? ამავე ნიშნით, "პროშიანის კონიაკის ქარხანა" ატყუებს მომხმარებლებს რუსეთში და ამავე დროს კოლოსალურ დარტყმას აყენებს ამ ქვეყანაში ღვინის პროდუქტების ქართველ ექსპორტიორებს.

 

"პროშიანის კონიაკის ქარხანას" შეაქვს დაბალი ხარისხის ღვინო, მოპარული ქართული სახელებით, რუსეთში საქართველოს ტერიტორიის გავლით!

 

ქართული სახელების მინიჭება არამარტო ღვინოებს ეხება. ისინი აქტიურად ცდილობენ სომხური ყალბი ფალსიფიკატორების და ისეთი პირველყოფილი ქართული პროდუქტების მითვისებას, როგორებიცაა სულგუნი, ჩურჩხელა, ხაჭაპური და მრავალი სხვა. რუსეთსა და საქართველოს შორის რთული ურთიერთობების გათვალისწინებით, სომეხი მეწარმეები ამას აქტიურად იყენებენ რუსეთის ბაზარზე ყალბი პროდუქციის პოპულარიზაციისთვის. ამრიგად, არამარტო დარტყმა მიაყენეს ქართველ მწარმოებლებს, არამედ საქართველოში ტურიზმს. ტურისტები შეგნებულად შეჰყავთ შეცდომაში ამ პროდუქციის წარმოშობის ქვეყნის შესახებ - საქართველოზე. სხვა ქვეყნების მოქალაქეები ღიად იტყუებიან და ამტკიცებენ, რომ ზემოხსენებული პროდუქტები სავარაუდოდ "ისტორიული, სომხური წარმოშობისაა". აღარაფერი ვთქვათ იმ ფაქტზე, რომ როგორც წესი, სომეხი ფალსიფიკატორი მოპარული ქართული სახელწოდებით აშკარად დაბალი ხარისხის პროდუქტს ყიდის.

 

 

 

KavkazPlus

წაკითხულია : 352


დატოვეთ კომენტარები

(გთხოვთ, კომენტარებში თავი შეიკავოთ რელიგიური, რასობრივი და ნაციონალური დისკრიმინაციის გამოხატვისაგან, ნუ გამოიყენებთ სალანძღავ და დამამცირებელ გამოთქმებს, ასევე კანონსაწინააღმდეგო მოწოდებებს.)

გამოაქვეყნეთ
დასაშვებია 512 სიმბოლოს შეყვანა

ახალი ამბები